Personlighetstest og lederutvikling

ASAP er sertifisert innen personlighetstesting, og bruker Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) i dette arbeidet.

MBTI bygger på Jungs typeteori om at mennesker har forskjellige preferanser for hvordan man henter energi, prosesserer informasjon, fatter beslutninger og organiserer hverdagen.

  • For å skape gode og effektive organisasjoner mener vi at en bør kjenne de ansatte og deres ulikheter. Det krever forståelse for kunne motivere og utvikle de ansatte, sier Colin Adams, partner i ASAP.

MBTI gir kunnskapen bedriftene trenger og en ufarlig tilgang til å jobbe med potensialet ved personlige forskjeller.

Myers-Briggs Type Indicator er en av verdens mest brukte personlighetsindikatorer. Testen tar ca. 15 minutter å fullføre, og basert på resultatene får man tilbakemelding om personens preferanser.

Preferansene knyttes sammen i et system bestående av 16 forskjellige personlighetstyper. Disse typene knyttes deretter direkte til praktisk atferd og veiledning. Kunnskap om egen og andres typer fører til større forståelse både for seg selv og andre. MBTI er derfor ideell til bruk i leder- og teamutvikling.

 

Flere innlegg
Kontak oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt